Monday, May 03, 2004

அறிவிப்பு
=======

இறையருளால் எனக்கு கிட்டியிருக்கும் என் புதிய இல்லம் சம்பந்தமான பணிகளால், எனக்கு முன்புபோல உங்களை தொடர்ச்சியாக தொந்தரவு செய்யும் 'பாக்கியம்' கிட்டாது என எண்ணுகின்றேன்.

எனினும் இயலும்போது எழுதுவேன்.

வேலைகளை முடித்து விட்டு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.

No comments:

Post a Comment