Wednesday, February 25, 2004

பின்னூட்டம் அளிக்கும் வசதி சரியாக செயல்படுகிறதா என்பதற்காக செய்யப்படும் சோதனை இடுகை இது.


சோதனை இடுகை இது.


பி.கு: பெயரிலி வலைப்பதிவு உருமாற்றம் நிகழ்ந்தவுடன் , செய்திகளில் கலகலப்பு குறைந்து விட்டது.

ஏதாவது செய்யுங்கோவேன் ஸார்..

No comments:

Post a Comment